Bucep có chậm như bạn nghĩ ?

Không hề nhé, bucep ko nhanh như cắt cắm nhưng cũng không chậm như a em đồn thổi, chỉ cần nguồn cạn đủ khoẻ.
  • Ngọn này mình mua cạn về Việt Nam ngày 10/07.
  • Mình thả trôi 1 tuần hơn chút.
  • Sau đó cột tính đến nay là chục ngày sau khi cột. Các bạn có thể thấy thành quả.

Công thức ở đây là gì :

  • Cây đầu vào khoẻ.
  • Bể ổn định, nhiệt độ mát là quan trọng số 1.
  • Dinh dưỡng sẵn sàng phục vụ cho cây. Cây cạn mình cảm nhận hút dưỡng còn nhiều và mạnh hơn cây nước, nó chịu được nồng độ cao hơn. Cây nước nồng độ cao dễ tèo đặc biệt đa lượng, nhưng cây cạn chịu khoẻ hơn.
Chúc anh em thành công !

 

Comments

comments