• Tỉa các rễ cạn đã hỏng và còn lại nếu rễ nước đã ra.
  • Tỉa các lá vàng xấu kể cả lá cạn bình thường nếu như thấy bên dưới đã có các ngọn von chồi lên nhằm để các e bên dưới có thể tiếp cận sáng.
  • Tỉa bỏ các thân hỏng vì thường bụi dày sẽ kèm các thân đã hỏng bên dưới điều này lag hết sức bình thường.
  • Để nhanh hơn các bạn có thể lấy vòi xịt, có thể dùng vòi ở nhà tắm luôn. Nhanh làm sạch đất, rễ, lá hỏng ..
À tất cả thường vời các bụi nhấc được ra ngoài còn lại đã dán cố định a em chú ý tỉa lá, thân, rễ là OK được ! Chúc anh em chơi vui !!

Comments

comments